Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Medlemsmøde den 5. oktober 2011

Referat af medlemsmøde den 5. okt. på DJA´s sekretariat i Hovedgård – kl. 17.00
Fraværende medlemmer:
Holmelund Jagtrejser, Aurora Jagtrejser, Matswani Safaris, Nadania Safaris, B&H Jagtrejser, Remodex Jagt, Prohunt – Denmark.

Mødet blev indledt med en velkomst fra forenings formand og en kort redegørelse for dagens program.

Første punkt på dagsordenen var et indlæg fra Rejsegarantifonden ved direktør Birgitte Fjeldhoff.
Birgitte Fjeldhoff redegjorde kort og præcist om fondens virke, fondens arbejdsbetingelser og fondens beføjelser. De fremmødte deltagere fik rig mulighed for at stille spørgsmål gennem hele Birgitte Fjeldhoffs indlæg. Spørgsmålene centrerede sig meget om Rejsegarantifondens kontrollerende virksomhed overfor rejseudbyderne, samt om fondens arbejde med at registrere ikke registrerede medlemmer.
Birgitte Fjeldhoff viste en udstrakt hånd i forhold til DJA´s indberetninger af ikke registrerede medlemmer.
Birgitte Fjeldhoff inviterede til samarbejde hvor det var muligt, og efterlod et positivt indtryk af Rejsegarantifondens arbejde. Birgitte Fjeldhoff noterede sig vigtigheden af, at Rejsegarantifonden var opmærksom på afholdelse af jagtrejsemesser og udstillernes organisationsforhold.
Et særdeles positivt indslag til gavn for begge parter, hvor berøringsangsten blev væsentligt mindsket.
Stor Tak til Birgitte Fjeldhoff fordi hun indvilligede i at køre den lange vej fra Nord Sjælland og her til Hovedgård. Birgitte Fjeldhoff overheads indlæg vil blive rundsendt pr. e-mail til foreningens medlemmer.

Efter en god times indlæg fra Birgitte Fjeldhoff, blev der serveret smørrebrød – her var ordet frit, holdningerne mange og forskellige – behagelig kollegial samvær!

Det andet punkt på dagsordenen var et indlæg fra Formanden for Nordisk Safariklub Jens Kjær Knudsen.
Jens redegjorde ligeledes for NSF´s virke, formål og idé fra grundlæggelsen og frem foreningen står for i dag. Herunder en redegørelse for bestyrelsens sammensætning og valg, medlems antal og geografisk fordeling, foreningens hjørnesten ”TROFÆ”, messen i Odense (DJA’s medlemmer sendte et klart signal til NFS om, at en evt. flytning af messen i Odense til afholdelse i slutningen af januar eller februar måned ville være ønskelig). Jens Kjær Knudsen fortalte endvidere om NFS museum og trofæudstilling på Valdemar Slot. Der blev rejst kritik af NFS`s hjemmeside, som Jens Kjær Knudsen lovede bod og bedring for.
Herforuden var der en god og åben debat om de jagtetiske regler for udenlandsjagt, hvor emner som løvejagt i Sydafrika, abnormt store kronhjorte i New Zealand og jagt på store bukke i Ungarn var til debat.
Jens Kjær Knudsen efterlod et særdeles godt indtryk af foreningen Nordisk Safariklub, og indbød ligeledes til samarbejde med DJA, hvor det overhovedet var muligt. Tak til Jens Kjær Knudsen for et godt indlæg, som gave stof til eftertanke på flere områder. Jens Kjær Knudsen udelte lidt et medlemsblad smat diverse materialer fra foreningens værge- og annoncekampagner.
Glædeligt at konstatere, a t Jens Kjær Knudsen aktivt vil gå ind i at forsøge at skaffe DJA flere medlemmer – tak for det Jens!

Aftenen blev rundet af med en redegørelse fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer om, hvad foreningen arbejder med i øjeblikket. Herunder et mundtligt referat af et fornyeligt afholdt bestyrelsesmøde.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer har fordelt arbejdsopgaverne imellem sig.
Der arbejdes på alle fronter omkring forsøg på at værge nye medlemmer, endvidere blev det gjort klart at foreningens primære arbejdsområder ikke er at søge at hetze de rejseudbydere, der ikke er medlem af Rejsegarantifonden. Dels fordi det ikke er det image DJA ønsker at få påstemplet sig udadtil, og dels fordi at langt de fleste af de ikke registrerede medlemmer er så små, at de er uden konkurrencemæssig betydning for vore medlemmer.
Alle fem medlemmer af bestyrelsen har lige nu kontakt med en 4 til 5 udbydere af jagtrejser, som de forsøger at værge til DJA.

Lars Malver redegjorde for sit arbejde på hele jagtforsikringsområdet - Kasper fortalte dels om sit arbejde med at forsøge på at ensrettet behandlingen af vore kunder og våben i danske lufthavne, samt på vegne af Jan Christiansen, for Jans arbejde i forhold import og forsendelse af jagttrofæer fra 3. lande. af trofæer til Danmark. Endelig blev en fortsat annoncering i ”Jæger” blåstemplet af de fremmødte.

Endeligt var der i plenum lidt snak om emner som foreningen evt. kunne tage fat på.
Her blev nævnt emner som fælles markedsføringsstrategier og forhandling – herunder et fælles roadshow.
bestyrelsen fik i den sammenhæng et par gode idéer til videre bearbejdning

Aftenen blev rundet af ved formanden kl. 21.30 og det er min fornemmelse, at medlemmerne forlod mødet positive og med et godt udbytte af arrangementet.

På vegne af bestyrelsen i DJA

Kasper T. Andersen
Formand