Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Medlemsmøde i Billund Lufthavn den 31. okt. 2012

Referat af medlemsmøde i DJA, Billund Lufthavn den 3. okt. 2012

Rundvisning i Billund Lufthaven med focus på Security og lufthavnens våbenhandling

Vi mødtes med uddannelsesleder Hans Agerbæk - rundvisning begyndte med check-in af våben, hvor vi fik en orientering om de nødvendige formalier i den sammenhæng - herefter fulgte vi våbenets gang gennem lufthavne til flyet. Vi var en tur gennem security og skanningssystemet for at besøge lufthavnens kælder, hvor den egentlige sortering af bagagen finder sted. Vi besøgte de nye bygninger i lufthavnens butiks- og cafeteriaområde og nød den flotte udsigt over hele anlægget. Endelig var vi igennem de kongelige gemakker i VIP og så hvor kongehuset hviler sig, når de gæster Billund Lufthavn.

Efterfølgende fik vi tildelt et dejligt lokale i ”meetings”, hvor vi fik rig mulighed for at stille relevante spørgsmål til hele handlingen af våben, samt sikkerhed i almindelighed. Det var fint at se og opleve bagagehandlingen på vrangsiden af lufthavnen, som vi ellers aldrig oplever. Hans Agerbæk gav udtryk af at være dygtig på området og lyttede også til vores meninger og oplevelser. Hans gav udtryk for en smidig og gelinde behandling af kunderne i lufthaven og udtrykte sin tilfredshed med jægernes viden og forberedelse før de skal ud at rejse med våben.
Vi kvitterede med et par gode flasker vin.

Hans henviste til www.passager.dk som skulle være et besøg værd.

Lars Thykier Danmarks Rejsebureauforening

Efterfølgende tog Lars Thykier fra Danmarks Rejsebureauforening over. Lars fortalte indledningsvis om DRFs virke, historie, antal medlemmer og primære arbejdsområder. Ikke mindst var det vigtigt for Lars at fortælle om DRFs forsøg på at skabe politiske indflydelse.

Lars slog fast, at DRF skal være foreningen der samler den danske rejsebranche og repræsenterer sine medlemmer overfor leverandører, kunder, interesseorganisationer og myndigheder i sager af betydning fra branchens udvikling.

Lars nævnte bl.a. DRFs hjælp til rejsebureauer i forhold ”kriser og krisehåndtering”. Lige netop her ramtes vi måske alle en lille smule – det gav stof til eftertanke og var måske en god idé til en senere temadag i DJA-regi.

Endvidere fremhævede Lars vigtigheden af den juridiske rådgivning som medlemmerne kan trække på.

Lars understregede at bureauerne havde en række kontante fordele af medlemskabet i form af udvidet ansvarsforsikringer , rejseforsikringer, forsikringer mod luftfarts selskabers konkurs og erhvervsansvarsforsikringer. Endvidere kan man bruge DRF´s logo som en slags kvalitetsstempel, fuldstændig som vi bruger DJA´s logo

Lars redegjorde ogås for hvilke krav DRF stiller til medlemmerne for at blive optaget.

Det kom bag på Lars, hvor mange ikke organiserede rejsesælgere vi er oppe imod i jagtrejsebranchen. Lars Lovede i den forbindelse aktivt via hans position i bestyrelsen at skubbe til Rejsegarantifonden, og forsøge at få dem til aktivt at skærpe indsatsen i forhold til dette problem. Blandt andet købte Lars idéen om at følge op aktivt på vore messer osv.
Kasper lovede at fremsende Lars en liste over ikke registrerede jagtrejsesælgere samt en liste over de messer vi umiddelbart har kendskab til i branchen.
Alt i alt et godt og spændende foredrag, som på sigt kan være med til at bygge bro mellem vores foreninger

Herefter blev der spist smørrebrød, serveret øl, vand og kaffe.

Efterfølgende blev følgende punkter diskuteret:

1.
Roadshow i DJA-regi – der var ikke åbenlys opbakning til arrangementet. Der var enighed om at tidspunktet for et roadshow ikke skulle være i december. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med tanken på kommende bestyrelsesmøde i foreningen og enten nå frem til en skrinlægning eller til at komme med et forslag til, hvordan et fælles roadshow kan afvikles.

2.
Det blev fastlagt at næste generalforsamling findersted på Valdemar Slot mandag den 4. marts kl. 17.00
Generalforsmalingen startes med en rundvisning i trofæmuseet - der vil være spisning efter generalforsamlingen.

3.
Det blev besluttet at det fremadrettede antal annoncer i Jæger skulle reduceres til 4 gange årligt fra det nuværende, hvor der annonceres i hvert andet nummer. Der er taget action på denne reducering i skrivende øjeblik.

4.
Evt. Kasper meddelte at han er på valg ved næste generalforsamling og ikke modtager genvalg til bestyrelse