Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bestyrelsesmøde den 12. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde i DJA – den 12. juni 2013

1. Siden sidst ved formanden….
Kasper redegjorde kort for de ting der har været oppe siden marts måned.
Vi talte om Bjarne Bitch´s indlæg omkring utilfredsheden med formandens håndtering af sagen omkring EU-våbenpas og glatløbede haglgeværer. Formanden vi bestyrelsens opbakning til at gå videre med sagen men selvfølgelig at undlade samlervåben i denne sammenhæng.

Formanden redegjorde for Vigs Safaris valg om at stoppe som medlem af DJA. Begrundelsen blev forstået og accepteret.


Kasper fortalte om en artikel han havde skrevet il en ny bog ”Jagtfeber 1”, som på mange måder er en guide til at lave sin egen jagtrejse udenom et bureau. Bogen er vedhæftet dette referat i sin fulde længde til bestyrelsen. Der blev talt om hvorvidt det var forfatternes opgave – specielt Jens Kjær Knudsen, at være medskribent i en sådan bog.


2. Rejsegarantifonden
Under dette punkt var Carsten Ottesen også tilstede, idet det var naturligt at indkalde ham, da Henning, Carsten og Kasper sidder i et udvalg der skal arbejde med dette. Udvalget blev nedsat i marts på vores generalforsamling.

Endnu engang blev vigtigheden af vores arbejde på dette område understreget.
Kasper fortalte om sit frafald til et foretræde i folketing et for Erhvervsudvalget pga. sygdom. Kasper fortalte om sine møder med hhv. Henrik Dam Kristensen, Troels Lund Poulsen og Kim Andersen. Kasper fik af bestyrelsen opbakning til at fortsætte sin lobbyvirksomhed overfor de lokale politikere fra tinge.

Det blev vedtaget, at såfremt Kasper fik endnu en chance for et foretræde for udvalget i folketinget, skulle der laves et skriftligt oplæg for hvilke argumenter der skulle bringes på bane inden mødet i folketinget.

OBS! I denne forbindelse efterlyser vi en sag eller sager hvis nogle af vores medlemmer i DJA måtte have kendskab til én eller flere personer, der har været på jagtrejse gennem ”illegale” bureauer og har haft en dårlig oplevelse med det – Vi hører gerne herom!

3. Evt.

Henning Olsen efterlyste holdninger i forhold til Nordisk Safariklub, idet han skulle deltage på et forestående strategimøde for NFS. Henning fik et par gode ting med fra bestyrelsen.

Det blev vedtaget at det næst arrangement der skulle afholdes som medlemsmøde, ville vi forsøge at afholde på Kalø. Henrik Mortensen blev sat på opgaven og er allerede tilbage med at mødet afholdes torsdag den 24. okt. kl. 15. Her vil blive en rundvisning på Kalø, efterfølgende vil konservator Erling Mørch holde et lille indlæg om, hvordan vi forbereder vores kunder bedst muligt til det arbejde han skal udføre, endelig vil vi få lidt at spise – mere herom ved senere lejlighed.

Der blev under evt. nævnt at der havde kørt en sag i Rejseankenævnet hvor et af vores medlemmer havde valgt ikke at følge nævnets afgørelse. Da dette er i klar modstrid med foreningens jagtetiske regelsæt blev formanden sat til at undersøge de nærmere omstændigheder omkring sagen, hvilket vil ske indenfor kort tid.

Hovedgård, den 15. juni 2013
Kasper T. Andersen