Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Medlemsmødet på Kalø Vildtforvaltningsskolen 31.10.13

Medlemsmødet var i år sat til Kalø Vildtforvaltningsskolen og efter en kort velkomst af Henrik Mortensen, blev ordet givet videre til Uddannelseschef på Kalø Niels Søndergaard, der startede med et godt powerpoint foredrag at fortælle om historien omkring Kalø helt fra 1300 tallet og op igennem tiderne, samt hvilke tiltag der er på Kalø og hvordan den organisationen er fordelt mellem DMU, Rødovre og Vildtforvaltningsskolen. Det blev understreget hvor mange tiltag som hører ind under jagten som Kalø er repræsenteret i og er tovholder i – ingen tvivl om de gør et kæmpe arbejde for selve jagten i DK og organisationen bag det!

Herefter fik vi en rundvisning i legendariske Finn Kristoffers trofæsamling, som har sit helt eget rum på Kalø, Niels kunne krydre det med nogle festlige og finurlige historier omkring Finn Kristoffersen.

Det blev også til en rundvisning i skoven ved bålpladsen og shelterne der kan huse op til 30 pers. – her foregår der meget jagtformidling af både børn og voksne, hvor der bl.a. tilberedes vildt over bål og soves i det fri!

En kort rundvisning blev det også til af det flotte fælleshus, hvor billederne af alle landets uddannede vildtforvaltere pryder væggene lige fra skolens start og ved skolens første leder - Jens Bjerg Thomsen i halvtredserne.

ProTravel ved Stine Therkildsen og Morten Kragh Jensen – gav et oplæg om et særligt faktureringssystem for jagtrejse - arrangører, som vil kunne lette vores bogføringsmæssige dagligdag – et godt oplæg, hvor systemet stadig er i sin spæde start blandt jagtrejsebureauer og de var også lydhøre for evt. kommentarer og gode råd fra os. ProTravel´s system samarbejder udelukkende med økonomistyringssystemet E-conomic.

Konservator Erling Mørch overtog herefter og gav nogle gode råd til hvordan vi råder vores kunder bedst muligt mht. til skind og trofæ behandling når de er ude i felten rundt om i verdenen + nogle af de love og bekendtgørelser der er ved indførelse af skind og trofæer fra EU og øvrige lande. Samt hvordan han helst vil modtage skindene fra hjemkomne jægere mht. til saltning og nedfrysning.

Så var klokken blevet 18.30 og en god jagtmiddag blev serveret og indtaget – efterfølgende tog formand Kasper Andersen ordet ang. indkomne forslag – der var foreslået fra et medlem en opkvikning af DJA´s hjemmeside, det var der dog ikke enighed blandt forsamlingen at bruge penge på lige nu.

Under eventuelt:
- Bjarne Bitsch ville gerne vide om DJA skulle gå ind i diskussionen omkr. reg. af våben m.m. og støtte op omkr. de andre organisationer der slår et slag for dette. Den generelle enighed var at kunne vi skubbe til beslutningen om at ens haglbøsse ikke skal reg. hvert år hos politiet, skulle vi dette, men at tilslutte de øvrige org. i hele våben diskussionen skulle DJA ikke.
- Henning Olsen var blevet bedt af formanden fra Trofæ, Jens Kjær Knudsen, at spørge om DJA´s medlemmer var blevet sure på Trofæ, da ikke mange af DJA´s medlemmer annoncerede mere – Lotte Vels, kunne bidrage med at de fornyligt havde sprunget fra annoncering i Trofæ, da der er en helt bog på trapperne, som skulle være en ”how to do” din egen jagtrejse, hvor også Trofæ´s formand har indlæg i, det syntes LB Jagtrejser var modstridende, sammen med resten af forsamlingen, og havde derfor valgt annoncering fra – det blev meldt ud fra forsamlingen at DJA ikke boykotter Trofæ, men at vi er opmærksomme på hvilke kasketter ledelsen i Trofæ har på og hvor de optræder – Henning Olsen ville viderebringe dette til Trofæ.
- Rejsegarantifonden´s rolle blev drøftet og det kunne med tilfredshed konstateres at DRF (Danmarks Rejsebureau Forening) havde haft et indlæg på hjemmesiden Standby,
Se mere her: http://www.standby.dk/ny-kritik-af-rejsegarantifonden/
DRG kritiserede RGF´s måde at kommunikere på, eller manglen på samme til deres medlemmer og at de opfordrede at denne skulle foregå mere konstruktivt fremover og at de (RGF) havde brugt 12 mill. kroner på administration, i stedet for at jage de illegale rejseudbydere! Der er d.d. over 600 medlemmer af RGF.

Der blev takket af og vi kørte hver til sit kl. 21.30 – tak for et godt medlemsmøde!

Venlig hilsen – referent

Henrik Mortensen