Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forhør DJA før du bestiller en rejse…
En række danske jagtrejsearrangører er ikke medlem af Rejsegarantifonden….
Alle vores medlemmer er registreret i Rejsegarantifonden…
Du kan trygt rejse med et DJA medlem…
DJA er din sikkerhed for, at din rejseudbyder er medlem af Rejsegarantifonden…
Vi arbejder for at gøre din jagtrejse til en god og sikker oplevelse…
DJA er en brancheforening bestående af registrerede jagtrejseudbydere i Danmark….

Bestyrelsesmøde 11. august 2014

Bestyrelsesmøde afholdt hos Carsten Ottesen kl. 15.00. Information udsendt til alle medlemmer. Orientering om foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg vedr. behov for revision af de administrative bestemmelser som Rejsegarantifonden arbejder efter, idet nuværende metode ikke yder en effektiv forbrugerbeskyttelse. Orientering om aftalte udstillervilkår på de større messer i 2015. Orientering om kommende møder med Dansk Jægerforbund og Nordisk Safari Klub med tema forbrugerbeskyttelse via medlemsskab af Rejsegarantifonden. Orientering om at Amakulu Safaris har meldt sig ind i DJA og vi byder Amakulu velkommen. Hjemmesiden opdateret.

Ekstraordionær generalforsamling

Ekstraordionær generalforsamling blec den 26. maj 2014 afholdt på Sekretariatet kontor kl. 17.00. Ny bestyrelse indvalgt og den er konstitueret med Carsten Ottesen (Matswani Safaris) som formand og Henrik Mortensen (Gamekeeper) som næstformand. Referat er indsat på hjemmesiden.

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling afholdes på Sekretariatet i Hovedgård den 26. maj kl. 17.00

medlemsmøde i DJA på Kalø

31. oktober 2013 afholdes der medlemsmøde i DJA på Kalø kl. 15.00
Program:
Leder af Vildtforvaltningsskolen Niels Søndergård - foredrag om Kalø med efterfølgende rundvisning
Pro-Travel om implementering af jagtrejsebureauvenligt fakturerings- og finansbogholderi
Foredrag ved konservator Erling Mørch
Evt. Forefaldende plenum om den almene situation i branchen og vores virke

Aktiviteter i 2012

5. september 2012
Der dagsdato indkaldt til medlemsmøde i Billund Lufthavn, mandag den 3. okt. kl. 17.00
Temaet for mødet er forsendelse af jagtvåben med fly ved Securitaschef Hans Agerbæk, Billund Lufthavn
Rundvisning i den nye lufthavn.
Foredrag ved Formand Lars Thykier, Danmarks Rejsebureauforening
Plenum om løst og fast okring foreningens arbejde.
______________________________________________________________________________________________
6. marts 2012
- Vi foreslår at du går ind og læser formandes beretning referat under mødereferater her på sitet - det forklarer alt.

Næste medlemsmøde fastlagt til den 23. april kl. 17.00 på DJA´s Sekretariat, Gl. Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård.
Temaet for dette møde vil være - det jagtetiske regelsæt.
_____________________________________________________________________________________
5. marts 2012
Der afholdes ordinær generelforsamling i DJA på Sekretariatet i Hovedgård kl. 17.00
Først et foredrag som oplæg til det jagtetiske regelsæt ved Michael Sand, Netnatur.
Herefter ordinær generalforsamling.

Aktiviteter 2011

5. oktober 2011
Der blev afholdt medlemsmøde på sekretariatet i Hovedgård - se referatet af mødet her på sitet under mødereferater.
____________________________________________________________________________________

24. august 2011
Bestyrelsesmøde på Sekretariatet i Hovedgård kl. 17.00 - dagsorden for mødet et tilsendt de indkaldte bestyrelsesmedlemmer.
____________________________________________________________________________________

22. august 2011
Vi byder velkommen til Matswani Safaris v/ Carsten Ottesen, som har meldt sig ind i foreningen _____________________________________________________________________________________

18. august 2011
Vi byder velkommen til Prohunt - Denmark ved Mcihael Aksøe, som har meldt sig ind i foreningen.
_________________________________________________________________________________________________

16. august 2011
Der er sendt brev til messen "JAGT I BELLA", hvor der er gjort opmærksom poå, at der er udstillere på messen som ikke er registreret i Rejsegarantifonden - dette fremgår også af forsiden her på sitet. ____________________________________________________________________________________
11. juli 2011 - Indkladelse til medlemsmøde den 5. oktober 2011:

Kære medlemmer af DJA,

Jeg har netop fået bekræftet at Birgitte Fjeldhoff, Rejsegarantifonden vil aflægge os et besøg på et medlemsmøde her på adressen onsdag den 5. oktober kl. 17.00 på Gl. Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård.
Birgitte Fjeldhoff vil fortælle om fondens arbejde i al almindelighed og efterfølgende fokusere lidt på vores interesseområder, herunder fortælle om ”jagten” på branchens sorte får!
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Jeg forventer at mødet med Birgitte Fjeldhoff vil tage cirka 1½ time – herefter serveres et par stykker brød .

Cirka kl. 19.00 vil Jens Kjær Knudsen, Nordisk Safariklub tage over og fortælle lidt om Nordisk Safariklub.
Klubbens arbejde, interesser og evt. samarbejdsmuligheder med DJA.

Mødet forventes afsluttet senest kl. 20.30

I bedes tilmelde jer på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så snart I har plottet datoen ind i kalenderen – vi skal møde talstærkt op!
Såfremt I ønsker det, kan hvert firma møde med 2 deltagere. Seneste tilmelding torsdag den 1. Sept. 2011.

Fortsat god sommer !

Fra Formanden
_________________________________________________________________________________________________

Årsberetning fra DJA ved generalforsamlingen den 13. april 2011
på Kattrup Skovgård i Hovedgård.

Formanden aflagde følgende beretning om det forgangne år.
DJA`s første leveår har først og fremmest været et år, hvor organisationen har skullet finde fodfæste og vise sin berettigelse. Medlemstallet er gået fra 3 medlemmer den 4. juni 2010 og op til i alt 15 medlemmer dagsdato, hvilket må siges at være flot.
I skrivende stund banker yderligere to bureauer på for optagelse DJA arbejder i øjeblikket med følgende problemstillinger:

DJA´s Sekretariat den 13. april 2011

1. Samarbejde med Rejsegarantifonden omkring de af vore "Kolleger" som ikke er medlem af DJA og Rejsegarantifonden.
Mødereferat fra mødet med Rejsegarantifonden - Birgitte Fjeldhoff.
Tirsdag den 7. december havde jeg et godt og vel 1½ times langt møde med Brigitte Fjeldhoff – chefen i Rejsegarantifonden på fondens hjemadresse i Holte. Vi havde et godt og positivt møde, hvor jeg fortalte om vores brancheforening og målsætningen bag den.
Jeg redegjorde for vore medlemmers syn på fonden på godt og ondt.
Jeg medbragte 4 konkrete sager med jagtbureauer, som agerer i markedet uden at være medlem af Rejsegarantifonden. Birgitte Fjeldhoff svor at ville følge sagerne til dørs.
Birgitte Fjeldhoff fortalte at fonden rent faktisk allerede er vældig OBS på, at der netop i jagtrejsebranchen findes en del bureauer og enkeltpersoner som opererer i markedet uden at være medlemmer af fonden. Der gøres en aktiv indsats på området ved at fonden prøver på at læse annoncer i de gængse tidsskrifter og jagtblade, aviser og samt ikke mindst på internettet.
Hvis fonden kan bevise at et bureau sælger jagtrejser, som kan henføres til salg af pakkerejser, som gør at den pågældende udbyder er rejsegarantipligtig vil bureauet omgående blive kontaktet af fonden. Bureauet vil få tilbud om medlemskab. Takker bureauet NEJ, vil fonden påbyde det pågældende bureau at lukke ned for alle aktiviteter.
Sker dette ikke med øjeblikkelig virkning bliver den eller de pågældende politianmeldt prompte.
Konkret mundede mødet ud i at Birgitte Fjeldhoff anmodede os om at være behjælpelige med at finde nødvendig dokumentation for den ulovlige virksomhed – vi skal fremvise konkrete tilbud og annoncering, udskrifter fra sites på internettet og bedst af alt evt. fakturaer udstedt af de pågældende.
Der er i høj grad lagt op til, at hvis vi vil gøre muldvarpearbejdet, så skal fonden nok tage sig kærligt af resten.
Endvidere inviterede jeg Brigitte Fjeldhoff til et visit hos os på vores næste medlemsmøde, hvilket hun takkede JA til – hun vil meget gerne deltage.
Kære kolleger – vi har bolden, find beviserne så gør vi noget ved det! I må altså ud af stolene og hjælpe aktivt til – send beviserne til DJA, så gør vi noget ved sagen.
Jeg foreslog Birgitte Fjeldhoff, at vi oprettede et punkt på DJA´s hjemmeside, hvor vi simpelthen registrerer de bureauer som ikke er medlem af fonden – det kan være fordi de ikke sælger pakkerejse eller fordi de agerer ulovligt i markedet. Dette ville fonden sige god for – jeg vil gerne bede om jeres kommentarer hertil? DJA har i samarbejde med Rejsegarantifonden udarbejdet en folder som i korte træk fortæller hvad foreningen arbejder med.
Folderen er tænkt i anvendelse i forbindelse med nye medlemmer samt som almen oplysning i forbindelse med messer og kampagner overfor ikke medlemmer samt evt. andre interesserede. Folderen kan rekvireres fra sekretariatet i Hovedgård.

2. Vi forsøger i øjeblikket at værge nye medlemmer - dette foregår ved henvendelse pr. mail og efterfølgende telefonisk opfølgning. Vi forsøger at komme i kontakt med følgende bureauer:
Polsk Jagtformidling - Kant Jagtrejser - HG Jagtrejser - Field and Forest - Orion Jagtrejser, Marula Wildlife, Union Hunting, Jens jagtrejser, Skotsk Jagformidling, Sort buk / Vest Jagt, Scanjagt, Arduinna Hunting, Jens Jagtrejser, Karls Jagtrejser - de der er skrevet med kursiv har tilsyneladende ikke noget medlemskab i Rejsegarantifonden pr. 16. marts 2011.
DJA overvejer derfor at indbringe dem for Rejsegarantifonden.

3. Der blev afholdt møde mellem Nordisk Safariklub v/ Formand Jens Kjær Knudsen DJA v/ Kasper Andersen i København den 8. december 2010 kl. 13.00. På mødet bleve der drøftet samarbejdsmuligheder og andre fremtidige relationer.

Mødereferat fra møde med Nordisk Safariklub – Jens Kjær Knudsen
Den 8. december havde jeg et møde med Nordisk Safariklubs formand Jens Kjær Knudsen, på hans virksomhed i Glostrup. Dette var bestemt også et positivt møde. Vi var enige om at der på længere sigt lå flere samarbejdsmuligheder åbne. Jens Kjær Knudsen ville forsøge at påvirke nogle af de bureauer som ikke er medlem hos og opfordre dem til at melde sig ind. Endvidere ville Jens Kjær Knudsen også gerne deltage i et medlems-møde hos os og fortælle om hvilke tanker de gør sig i øjeblikket om udviklingen af NFK.
Jens opfordrede mig til at bede vores medlemmer støtte bladet trofæ med en lille annonce.
Han fortalte at en undersøgelse havde vist, at de medlemmer som holder bladet rejser rigtig meget og bruger rigtig mange penge hos rejsebureauerne – en undersøgelse som vil blive offentliggjort i et forestående nummer af medlemsbladet. Det er min overbevisning at en god dialog med NSK på længere sigt vil bære frugt. Jeg luftede muligheden for, at det ville være naturligt, at et af bestyrelsesmedlemmerne i DJA naturligt også havde sæde i NSK. Jens lovede at bringe dette videre til bestyrelsen. I øjeblikket repræsenteres foreningen af Henning Olsen i NSK.4. DJA er i Dialog med Dansk Jagtforsikring A/S omkring jagtforsikringen dækningsområde i Europa og evt. udenfor.
DJA har foreslået Jægerforbundet samt Skov- og Naturstyrelsen at se på mulighederne for at indbygge en ansvarsforsikring som er gældende udenfor Europa i jagttegnet. svaret er foreløbigt negativt.
Jagtansvarsforsikring uden for Europa - der arbejdes dog med flere modeller i øjeblikket i følge svarskrivelsen fra dem af medio februar 2011.

5. Der er rettet henvendelse til Danske Lufthavnsdirektører vedr. handling af våben i lufthavnene - vi afventer svar og dialog.
Dialog med Lufthavnene, Statens Lufthavnsstyrelse og SKAT.
Der foregår i øjeblikket en positiv dialog mellem Sikkerhedschefen i Billund Lufthavn Hr. Michael Rasmussen, Statens Lufthavnsstyrelse, Skat og DJA vedr. udarbejdelse af en evt. folder om proceduren omkring handlingen af jagtvåben ved afrejse fra en dansk lufthavn. Der er tale om en meget positiv dialog. Dette arbejde fortsætter ind i det nye år.

5. januar 2011
Har netop afsluttet en dialog med SKAT (Afdelingsleder Carl P. Andersen) angående tolddeklarering (ud- og indførselspapirerne A + B), som I Billund Lufthaven stemples med Securitas stempel i stedet for skat - Skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at papirerne skal lovformeligt stemples af SKAT - dette sker ved at man i praksis ringer på klokken ved ankomstudgangen i Billund og viser sine våben her før man går til Check in - her er dagligt åben mellem kl. 05.00 og kl. 19.00 - flyver man udenfor disse tider skal man i princippet møde op dagen i forvejen i følge Carl P. Andersen, da der selvfølgelig ikke kan bevilges personale til at sidde udenfor disse tider pga. manglende ressourcer til området. 6. Ultimo februar 2011 -

Generalforsamling i DJA onsdag den 13. april 2011 kl. 17.00 på sekretariatet i Hovedgård - af vigtige programpunkter kan bl.a. næves nyvalg af to nye bestyrelsesmedlemmer, en udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer - godkendelse af regnskab og budget - indkomne forslag fra medlemmerne om skærpet holdning til ikke registrerede medlemmer af Rejsegarantifonden. På generalforsamlingen den 15. April 2011 blev følgende medlemmer valgt til bestyrelsen:
Lars Malver fra Malver Jagtrejser samt Aksel Spangsberg fra Nika Jagtrejser, de to udgør bestyrelsen sammen med Kasper T. Andersen fra Jelling Jagtrejser (formand) Jan Christiansen fra Holmelund Jagtrejser (næstformand) og Henrik Mortensen (Gamekeeper)29. maj denne fremsendes denne årsberetning fremsendes sammen med kontingentopkrævning for 2011/12