Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forhør DJA før du bestiller en rejse…
En række danske jagtrejsearrangører er ikke medlem af Rejsegarantifonden….
Alle vores medlemmer er registreret i Rejsegarantifonden…
Du kan trygt rejse med et DJA medlem…
DJA er din sikkerhed for, at din rejseudbyder er medlem af Rejsegarantifonden…
Vi arbejder for at gøre din jagtrejse til en god og sikker oplevelse…
DJA er en brancheforening bestående af registrerede jagtrejseudbydere i Danmark….

Nyt medlem i DJA

Vi byder velkommen til endnu et nyt medlem i DJA
Akando Hunting Aps, Næstved
er pr. 15. november optaget som medlem af foreningen

Afrikansk svinepest i Østeuropa

Vi har netop modtaget nedenstående mail fra Sisse Berg Wulff, som er dyrlæge l Dyresundhed, Miljø- og Fødevareministeriet:

"Til danske jagtrejsebureauer
Igen i år, har der været og er stadig mange udbrud af den smitsomme og alvorlige svinesygdom afrikansk svinepest, i Estland, Letland, Litauen, Polen, Ukraine, Hviderusland og Rusland. Der ses udbrud både blandt vildsvin og tamsvin. Det er derfor vigtigt at de danske jægere, der går på jagt i de berørte lande, efter fx vildsvin, er opmærksomme på at minimere risikoen for at overfører sygdommen til danske svinebesætninger. Det gøres ved, at vaske og desinficere tøj, fodtøj og udstyr, der har været med på jagt, inden jægeren returnerer til Danmark. Det er forbudt at tage nedlagt vildsvinekød fra de berørte områder med tilbage til Danmark.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en informationsskrivelse til jægere der går på jagt i udlandet. Skrivelsen indeholder en række relevante links samt beskriver hvilke forholdsregler jægeren skal tage. Informationsskrivelsen kan ses på følgende link:
Fakta om afrikansk svinepest
Områder med restriktioner som følge af ASF i Østeuropa

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark. I 2007 blev sygdommen for første gang konstateret i Georgien, og den blev herefter spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. I 2012 blev det første tilfælde fundet hos tamsvin i Ukraine, og i 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest, også hos tamsvin. I 2014 spredte svinepesten sig ind i EU til Estland, Letland, Litauen og Polen, både vildsvin og tamsvin.

For de lande, hvor der er fundet afrikansk svinepest gælder det, at der er indført restriktioner for ind- og udførsel af svin, svinekødsprodukter og jagttrofæer. Et kort over disse områder er vedhæftet denne e-mail. Hvad disse restriktioner helt præcist dækker over, kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk

Informationsskrivelsen og kortet over områder med restriktioner som følge af udbrud med afrikansk svinepest, må I meget gerne udlevere/sende til jægere og jagtselvskaber I har kontakt med, der skal på jagt i de berørte lande. I skal være velkomne til at vende tilbage hvis I nogen spørgsmål."

Forbrugerombudsmanden

DJA er nu optaget som hørings berettiget hos Forbrugerombudsmanden

Nyt medlem i DJA

Vi kan nu byde velkommen til endnu et nyt medlem i DJA - Globus Jagtrejser i 6800 Varde - er pr. 1. oktober blevet medlem af foreningen.

Bestyrelsesmøde 28. september 2015

Mødet afholdt hos Field and Forest kl. 17. Formanden redegjorde for tilbud fra arrangørerne omkring DJA's profilering på Jagt og Outdoor messen i Odense i april 2016. Vedtaget at formanden fremsætter yderligere ønsker til kommende møde i messekomiteen. Ligeledes orientering om en anden større messe som er på trapperne til afholdelse i 2016. Gennemgang af tre aktuelle aktører som skal indbringes for Rejsegarantifonden. Vedtaget at vi opretter en DJA Facebook profil. Globus Jagtrejser optaget som nyt medlem. Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. janaur 2016 kl. 17 hos Matswani Safaris.

Løvejagt - dåseløver - Sydafrika - VIGTIG WARNING...

Bestyrelsen henleder alle medlemmer på de vedtagne jagtetiske regler i vores forening og i forlængelse af den herskende debat i medierne omkring jagt på opdrættede/udsatte løver i Sydafrika, tager DJA hermed officielt afstand fra denne jagtform. Lad det være klart, at jagt på fritlevende løver i Sydafrika ikke er lovlig. Lad det ligeledes være klart, at med den gældende lovgivning i Sydafrika, er jagt på udsatte løver IKKE ulovlig, men rent etisk er den ikke i orden. Vi kan kun henstille til, at alle øvrige jagtrejseudbydere, som agerer direkte eller indirekte det danske marked, støtter op og standser salg af løvejagt til Sydafrika.