Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forhør DJA før du bestiller en rejse…
En række danske jagtrejsearrangører er ikke medlem af Rejsegarantifonden….
Alle vores medlemmer er registreret i Rejsegarantifonden…
Du kan trygt rejse med et DJA medlem…
DJA er din sikkerhed for, at din rejseudbyder er medlem af Rejsegarantifonden…
Vi arbejder for at gøre din jagtrejse til en god og sikker oplevelse…
DJA er en brancheforening bestående af registrerede jagtrejseudbydere i Danmark….

Bestyrelsesmøde 28. september 2015

Mødet afholdt hos Field and Forest kl. 17. Formanden redegjorde for tilbud fra arrangørerne omkring DJA's profilering på Jagt og Outdoor messen i Odense i april 2016. Vedtaget at formanden fremsætter yderligere ønsker til kommende møde i messekomiteen. Ligeledes orientering om en anden større messe som er på trapperne til afholdelse i 2016. Gennemgang af tre aktuelle aktører som skal indbringes for Rejsegarantifonden. Vedtaget at vi opretter en DJA Facebook profil. Globus Jagtrejser optaget som nyt medlem. Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. janaur 2016 kl. 17 hos Matswani Safaris.

Løvejagt - dåseløver - Sydafrika - VIGTIG WARNING...

Bestyrelsen henleder alle medlemmer på de vedtagne jagtetiske regler i vores forening og i forlængelse af den herskende debat i medierne omkring jagt på opdrættede/udsatte løver i Sydafrika, tager DJA hermed officielt afstand fra denne jagtform. Lad det være klart, at jagt på fritlevende løver i Sydafrika ikke er lovlig. Lad det ligeledes være klart, at med den gældende lovgivning i Sydafrika, er jagt på udsatte løver IKKE ulovlig, men rent etisk er den ikke i orden. Vi kan kun henstille til, at alle øvrige jagtrejseudbydere, som agerer direkte eller indirekte det danske marked, støtter op og standser salg af løvejagt til Sydafrika.

Bestyrelsesmøde 11. august 2015

Mødet afholdt hos Nika Jagtrejser kl. 17. DJA formanden er indbudt til at deltage i messekomiteen som planlægger Jagtmessen i Odense i april 2016.
Derudover blev en række tiltag diskuteret omkring problemerne med det stigende antal aktører som ikke løser medlemskab i Rejsegarantifonden.
DJA er dybt bekymrede for denne manglende forbrugersikkerhed som knytter sig til disse aktører men Rejsegarantifonden ønsker åbenbart ikke at ændre holdning. Generalforsamling er kalendersat til 11. marts 2016. Foreningen vil forsøge at lave en fælles bustur til Jagd und Hund messen i Dortmund i februar 2016 – nærmere følger. Referat udsendt til medlemmerne.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 28. september 2015 hos Field & Forest i Sæby. 

Trofætransport embargo udvides – nu både fly og skibe

Det startede med at flere flyselskaber lukkede ned for trofætransporten. Dermed var flere speditører overladt til brug af skibstransport. Nu ser det ud til at denne rent politiske embargo også kaster sine mørke skyer over på skibstransporten. MSC som er et af verdens største rederier har ny indført worldwide embargo UANSET hvilke typer jagttrofæer. Det kan ikke udelukkes at sprede sig med katastrofale konsekvenser til følge for jagtturismen over hele verden. Afledt kan vi frygte at fragtrater vil skyde i vejret inden så længe. Vi følger udviklingen tæt og holder jer orienteret.

Ikke medlemmer af Rejsegarantifonden

Til almindelig orientering har vi her på denne side valgt at bringe en liste over bureauer, som er aktive på markedet, men som af en eller anden grund har valgt ikke at være medlem af Rejsegarantifonden. Du kan se listen ved at bevæge musen over menupunktet "JAGTREJSE SIKKERHED" og derefter klikke på den undermenu som fremkommer.....

Nordisk Safari Klub kommenterer embargo..

Nordisk Safari Klub er kommet med følgende kommentar til flere flyselskabers forbud mod transport at jagttrofæer:
Flyselskaber nedlægger embargo på transport af jagttrofæer.
Det er næppe forbigået mange jægere, som er aktive på de sociale medier, at der det seneste års tid, har raset en krig på ord og holdninger omkring trofæjagt. Udgangspunktet har primært været unge amerikanske kvinder, som har lagt trofæbilleder på nettet, hvor de optræder med vildt de har nedlagt. Blandt andet en løve, en puma og en giraf. Charisa Argys, Rebecca Francis, Melissa Bachman og Kendall Jones har været de mest udskældte og har alle modtaget hundredevis af trusler på livet som følge af trofæbillederne.
Generelt har debatten været højst usaglig, men det har ikke forhindret titusindvis af jagtmodstandere i at melde sig på banen med voldsom kritik, flankeret af forskellige kendisser i form af komikere, musikere og skuespillere. Desværre har den højst useriøse og følelsestyrede modstand nu haft held til påvirke flyselskaberne, og det kan meget vel ramme alle rejsende jægere hårdt.
Med netop den voldsomme jagtmodstand på de sociale medier som argument, har Lufthansa således nedlagt embargo på transport af jagttrofæer fra Afrika. British Airways har offentliggjort at de ikke længere transporterer trofæer fra blandt andet Canada og Nordamerika. South African Airlines siger fremadrettet nej til såkaldt "truede dyrearter", som de foreløbig definerer som næsehorn, elefant, løve og tiger.
Senest har også Qatar Airways meldt sig på banen, og det med en total embargo på transport af jagttrofæer. Man kan desværre frygte at udviklingen vil fotrsætte, hvilket kan blive et voldsomt sværdslag mod trofæjagten, som trods alt er en af de absolut største finansielle støtter til vildtbevarelse i tredjeverdenslande. Nordisk Safari Klub følger dette nøje og vil løbende informere om den yderligere udvikling i denne sag.
Jens Kjær Knudsen - NSK