Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forhør DJA før du bestiller en rejse…
En række danske jagtrejsearrangører er ikke medlem af Rejsegarantifonden….
Alle vores medlemmer er registreret i Rejsegarantifonden…
Du kan trygt rejse med et DJA medlem…
DJA er din sikkerhed for, at din rejseudbyder er medlem af Rejsegarantifonden…
Vi arbejder for at gøre din jagtrejse til en god og sikker oplevelse…
DJA er en brancheforening bestående af registrerede jagtrejseudbydere i Danmark….

Endnu et nyt medlem i DJA

Så kan vi byde velkommen til endnu et nyt medlem i Danske Jagtrejse Arrangører...
Det er en glæde og fornøjelse, at kunne sige velkommen til NC-Jagt i Tjæreborg, som nu medlem nr. 22 i DJA.
Se nærmere om det nye bureau på deres hjemmeside http://nc-jagt.dk/ 

Jagtmessen i Odense m.m.

Jagt & Outdoor 2016 messen blev afholdt i Odense her i april - vi har fra mange af vore medlemmer fået melding om, at det var en rigtig god messe med mange besøgene på de forskellige stande. DJA havde også deres egen informations stand, som også blev besøgt at mange interessserede jægere. Vi fik uddelt en masse af vore nye brochure og fik gjort rigtig god reklame for DJA.
Disse brochure - se nærmere på dette link - kan rekvireres hos Aksel Spangsberg - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -   

På bestyrelsesmødet som blev afholdt i går, blev der blandt andet talt om mulige fælles aktivititer for foreningens medlemmer - vi arbejder videre med dette projekt og vil komme tilbage med nærmere information senere.   

Ordinær generalforsamling

Fredag 11. marts 2016 kl. 13:00 - Danske Jagtrejse Arrangørers ordinære generalforsamling,
på Best Western Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia
Se referat fra generalforsamlingen under menupunktet Referater.

Bestyrelsesmøde 12. januar 2016

Mødet afholdt hos Matswani Safaris kl. 17. Foreningens forhandlede m2 priser på Odense messen modtaget meget positivt og viser at DJA præsterer synlighed og power. Opfølgning på sager hos Rejsegarantifonden. Sparta prøver at undslå sig medlemskab af RGF ved at overgå til kun at arrangere rejser for medlemmer. DJA finder sagen af stor princippiel karakter og vil forfølge sagen til dørs hos RGF. Holdningen hos Rejsegarantifonden til at udøve bred forbruger-beskyttelse synes rimelig begrænset. Bestyrelsen har mobiliseret et par jagt-medier og vi håber at se et par kritiske artikler i nær fremtid. Hans melder at DJA er klar med en Facebook profil og samtidigt øges foreningens budskaber i de vigtigste jagt-medier.

Info og tilmeldingsskema til Europas største jagtmesse i Dortmund udsendes af Aksel (som også bliver rejseleder). Fælles afrejse med tog fra Fredericia om morgenen d. 11.2. og vi er retur sent om aftenen dagen efter. Foreningen betaler togbillet og hotelovernatning for 1 deltager pr. medlem. 

Venligst notér at generalforsamling afholdes d. 11. marts kl. 13-17. Henning udsender indkaldelse pr. mail.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 9. februar.

Nyt medlem i DJA

Vi byder velkommen til endnu et nyt medlem i DJA
Akando Hunting Aps, Næstved
er pr. 15. november optaget som medlem af foreningen

Afrikansk svinepest i Østeuropa

Vi har netop modtaget nedenstående mail fra Sisse Berg Wulff, som er dyrlæge l Dyresundhed, Miljø- og Fødevareministeriet:

"Til danske jagtrejsebureauer
Igen i år, har der været og er stadig mange udbrud af den smitsomme og alvorlige svinesygdom afrikansk svinepest, i Estland, Letland, Litauen, Polen, Ukraine, Hviderusland og Rusland. Der ses udbrud både blandt vildsvin og tamsvin. Det er derfor vigtigt at de danske jægere, der går på jagt i de berørte lande, efter fx vildsvin, er opmærksomme på at minimere risikoen for at overfører sygdommen til danske svinebesætninger. Det gøres ved, at vaske og desinficere tøj, fodtøj og udstyr, der har været med på jagt, inden jægeren returnerer til Danmark. Det er forbudt at tage nedlagt vildsvinekød fra de berørte områder med tilbage til Danmark.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en informationsskrivelse til jægere der går på jagt i udlandet. Skrivelsen indeholder en række relevante links samt beskriver hvilke forholdsregler jægeren skal tage. Informationsskrivelsen kan ses på følgende link:
Fakta om afrikansk svinepest
Områder med restriktioner som følge af ASF i Østeuropa

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark. I 2007 blev sygdommen for første gang konstateret i Georgien, og den blev herefter spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. I 2012 blev det første tilfælde fundet hos tamsvin i Ukraine, og i 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest, også hos tamsvin. I 2014 spredte svinepesten sig ind i EU til Estland, Letland, Litauen og Polen, både vildsvin og tamsvin.

For de lande, hvor der er fundet afrikansk svinepest gælder det, at der er indført restriktioner for ind- og udførsel af svin, svinekødsprodukter og jagttrofæer. Et kort over disse områder er vedhæftet denne e-mail. Hvad disse restriktioner helt præcist dækker over, kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk

Informationsskrivelsen og kortet over områder med restriktioner som følge af udbrud med afrikansk svinepest, må I meget gerne udlevere/sende til jægere og jagtselvskaber I har kontakt med, der skal på jagt i de berørte lande. I skal være velkomne til at vende tilbage hvis I nogen spørgsmål."